Spor: raje krožišče ali križišče?

Most na Soči je prometno slabo urejen, največji problem so parkirna mesta. Ko so se le začeli postopki za ureditev trga, novih parkirišč in varnejšega izvoza proti šoli, se je zapletlo. KS je za krožišče, turistično društvo pa za križišče. Ker ni soglasja, je občina ustavila projektiranje.

Svet KS je za krožišče, v TD opozarjajo, da sta dve tretjini Mostarjev proti
Svet KS je za krožišče, v TD opozarjajo, da sta dve tretjini Mostarjev proti 

MOST NA SOČI> Kot pravi odgovoren za okolje in prostor Miran Drole, so za idejno zamisel s krožiščem, pri kateri bi z majhnimi posegi uredili tudi parkirišča med avtobusno postajo in gasilskim domom ter zagotovili varnejši dostop do šole, začeli delati projekte. “Ker pa smo izvedeli, da je turistično društvo vmes začelo zbirati podpise krajanov proti krožišču, smo projektiranje odpovedali, dokler v naselju ne bo konsenza. Gre namreč za dolgoročno pomembne posege, zato na vrat na nos ne bomo hiteli,” pojasnjuje. Če bi se v kraju dogovorili za celovito rešitev, bi lahko zelo hitro začeli graditi parkirišča, vse ostale zadeve pa šele čez nekaj let, pravi.

S krožiščem hitro do parkirišč

Predsednik KS Dušan Jermol z več argumenti zagovarja krožišče: ”Naš predlog celovite ureditve je edini realen. V primeru križišča bi morali pri avtobusni postaji graditi nadvoz za dostop na cesto proti šoli. Z njim pa bi posegli na zasebno zemljišče, ki ga, po naših informacijah, lastnik ne namerava prodati. Krožišče omogoča, da bi zelo hitro, že prihodnje leto, pri avtobusni postaji zgradili parkirišče za 50 avtomobilov. Krožišča so varnejša, z njim bi zagotovili dolgoročni razvoj naselja. To rešitev je na seji sveta KS podprlo sedem članov, proti sta bila dva.” Poudarja, da je prav pomanjkanje parkirišč največji problem v naselju. “Turistično društvo je z zbiranjem podpisov vse zablokiralo, kar pomeni, da se bo parkirni kaos nadaljeval ,” je kritičen.

V primeru krožišča bi vsi tisti, ki prihajajo iz idrijske smeri, proti šoli zavili tako, da bi se peljali skozi krožišče in se vrnili do avtobusne postaje ter varno zavili proti šoli. Nadvoz bi zasedel prostor za parkirišče. Kot pravi Drole, bi tako lahko nadvoz razširili s platojem in na njem uredili parkirna mesta, kar pa bi bila precej futuristična rešitev.

“Skazilo bi trg”

Kot pravi predsednik turističnega društva Rado Taljat, je večina oziroma 70 odstotkov Mostarjev proti krožišču. V pismu, ki so ga poslali KS in zavodu za varstvo kulturne dediščine opozarjajo, da bi krožišče povsem skazilo trikotno zasnovo trga in onemogočilo ureditev historičnega jedra naselja. Krožišče bi po mnenju nasprotnikov kraj dodatno prometno obremenilo. V TD menijo, da zavod za varstvo kulturne dediščine nikoli ne bo pristal na krožišče. V pismu še opozarjajo, da je odločitev KS nelegitimna, ker naj bi glasovali ljudje, ki na Mostu na Soči nimajo stalnega bivališča in jih zato ta problematika neposredno ne prizadeva.

NEVA BLAZETIČ


Najbolj brano