Kako pripravimo strategijo podjetja

Če svoje podjetje vodimo preveč intuitivno, na podlagi preteklih izkušenj - kar se pogosto dogaja - smo lahko povsem nepripravljeni na spremembe na trgu. Razvijamo nove produkte, ki ne ustvarijo dodane vrednosti, uspeh na novih trgih pa prepuščamo naključju.

Gregor Bulc Foto: Osebni Arhiv
Gregor Bulc Foto: Osebni Arhiv

Zakaj je strategija pomembna

Sistematična priprava poslovne strategije za tri- ali petletno obdobje je za podjetje zelo pomembna. Tudi zato, ker v tem procesu lahko preučimo različne možnosti nadaljnjega razvoja podjetja. Pri oblikovanju strategije razmislimo tudi, kje in zakaj smo v preteklosti delali napake ter kje smo bili uspešni.

Natančno finančno ovrednotimo različne možnosti razvoja podjetja. Na podlagi številk laže sprejmemo odločitev, kaj se nam najbolj splača. Dobro postavljena strategija nam je v pomoč pri napovedovanju in optimiziranju poslovnih rezultatov. Pomaga nam jasno določiti ključne strateške projekte.

Kako načrtujejo uspešni

Glavni namen strategije je definirati realen cilj podjetja v prihodnosti. S tem podamo tudi jasno usmeritev in motiviramo zaposlene. Tako lahko vsak zaposleni v podjetju vidi priložnost tudi za svoj razvoj in aktivno prispeva k uresničitvi začrtanega cilja. Postavitev strategije je torej priložnost, da zaposlene aktivno vključimo v proces. Cilji podjetja postanejo njihovi osebni cilji. Prav tako je skupna priprava strategije točka, kjer zaposleni aktivno sodelujejo in se dodatno izobražujejo.

Ne prezrimo dejstva, da uspešna podjetja celo dvakrat letno naredijo revizijo svoje strategije, jo po potrebi dopolnijo ali spremenijo. Skratka, strategija je živ načrt razvoja podjetja za tri- do petletno obdobje, ki se sproti obnavlja in upošteva realne tržne razmere in napovedi.

Lotimo se dela!

Oblikujmo tim najboljših sodelavcev in se skupaj lotimo priprave strategije. Za začetek opravimo podrobno analizo poslovanja podjetja za pretekla tri leta. Pri tem je ključno, da jasno opravimo pregled uspešnosti naših proizvodov ali blagovnih znamk tako z vidika prodaje kot z vidika donosa (po izdelkih, programih, trgih in kupcih).

Opravimo tudi finančno analizo podjetja, denarnega toka in obratnega kapitala. Podrobno pregledamo stroške in opravimo razgovore z zaposlenimi. Sistematično zberemo ključne povzetke analiz in rezultate primerjajmo z rezultati konkurentov. Podatke o konkurentih največkrat najdemo na spletu. Če sta na primer prodaja ali dodana vrednost na zaposlenega pri konkurentu nekajkrat višji, se moramo vprašati, kaj delamo narobe. Nato sistematično zberemo podatke o naših trgih, potencialu, trendih in najboljših praksah konkurence. Na podlagi ugotovitev skupaj določimo, kje so naše prednosti, priložnosti, nevarnosti in slabosti. Opravljena analiza in povzetek ugotovitev sta podlaga, da lahko skupaj določimo dolgoročno usmeritev podjetja ter jasno začrtamo strateške cilje in ključne projekte.

Sledi finančna projekcija, kjer želimo predvsem preračunati, kaj pomeni predlagana strategija v poslovnih rezultati za tri- do petletno obdobje. Na podlagi projekcije rezultatov in ob skupno sprejeti odločitvi o nadaljnji strategiji razvoja podjetja se odločimo za začrtano pot.

Korak za korakom

Tako začrtano strategijo moramo pretvoriti v dejanske projekte in naloge, ki morajo imeti cilj, rok, odgovornega nosilca in definirano kontrolno točko. Če imamo v podjetju več oddelkov, zelo natančno določimo strateške cilje za vsak oddelek ali službo.

Koraki priprave strategije so torej naslednji:

> Strateška analiza podjetja in okolja.

> Poslanstvo in vizija podjetja.

> Odločanje o strategiji; strateški cilji.

> Priprava poslovnega modela za izvedbo strategije: strateški projekti, naloge in organizacija (kako, kdo in kdaj). Zapis poslovnega modela organizacije. Natančna opredelitev strateškega procesa, ciljev in nalog po posameznih poslovnih funkcijah.

Spremljajmo izvedbo

Če se nam zdi priprava strategija smiselna, pa nimamo potrebnega znanja, poiščimo zunanjo pomoč ali ustrezne svetovalce, ki pa morajo obvezno imeti praktične izkušnje kot managerji.

Uresničevanja strategije redno spremljajmo. Prav tako je priporočljivo uvesti ciljno vodenje. Za vse ključne zaposlene jasno definirajmo strateške, operativne in individualne cilje.

Strategija ni teoretični načrt, cilje je treba prenesti v prakso. Zato v izvajanje vključimo zaposlene in jih motivirajmo. Enostavno, zaposleni morajo verjeti v strategijo podjetja, poskrbimo za to!

Gregor Bulc je izvršni direktor in partner v svetovalnem podjetju Fakta Plus, d.o.o.


Najbolj brano