Pozidava Kampolina je edina rešitev

“Prostorska ureditev hudourniške grape v Luciji je načrtovana z veliko željo Občine Piran, da reši prostorske probleme na tem območju, da ga uredi in da poveča raven kakovosti prostora,“ je odgovor občine na peticijo civilne pobude proti pozidavi tega območja.

Poleg stanovanjske soseske Kampolin načrti predvidevajo še urejene parkovne površine, otroško igrišče, pešpoti in  podzemno garažo  Foto: Vir: Pia Studio
Poleg stanovanjske soseske Kampolin načrti predvidevajo še urejene parkovne površine, otroško igrišče, pešpoti in podzemno garažo  Foto: Vir: Pia Studio

LUCIJA, PIRAN> Po tem, ko so v Luciji javno predstavili načrte za pozidavo hudourniške grape med Podvozno in Vojkovo ulico, so se v civilno iniciativo (CI) in s peticijo načrtom po robu postavili nekateri krajani.

Civilna pobuda za zeleno občino

“Ne pristajamo na pozidavo tega območja, saj bomo tako izgubili še eno zeleno površino v občini, ki se je z deklaracijo celo proglasila za zeleno,” so se oglasili v CI. In na občino naslovili prošnjo po skupnem iskanju najboljših rešitev za ta prostor. V uradu za okolje in prostor, kje so nastajali načrti, pa so povedali, da je tudi njihovo izhodišče zelena občina in ravno zato želijo rešiti že desetletja zanemarjeno grapo.

“Načrti poleg stanovanjske soseske predvidevajo še veliko parkirnih prostorov in parkovne površine. Stanovanja bodo zaradi javno-zasebnega partnerstva na voljo po nižjih cenah, zato bodo primerna za mlade družine,” pojasnjujejo v občinski upravi. In poudarjajo: “Glede na to, da je vodilo mandata župana Petra Bossmana dialog, se bomo s predstavniki CI sestali in skušali doseči kompromisno rešitev.”

V občinski upravi trdijo, da so v peticiji podpisniki navedli neresnične informacije, da ima občina v lasti 8971 stanovanjskih enot, ki naj ne bi bile izrabljene. “Piranska občina ima 183 stanovanjskih enot, ki so vse zasedene, ter listo 125 prosilcev (družin) za stanovanja. Število prosilcev se nenehno povečuje, vendar nimamo stanovanjskih enot, ki bi zadostila potrebam.”

Na občini vztrajajo, da ne drži, da bodo vsa stanovanja namenjena prodaji na trgu. Občina bo z vložkom v projekt (komunalni prispevek, dve tretjini zemljišča) zagotovila prenos vsaj 20 stanovanj (od 42) v svojo last, ki bodo cenovno dostopna mladim družinam. Zaradi nestanovitnosti nepremičninskega trga cena teh stanovanj še ni znana.

Občina: taka pozidava je edina rešitev

V uradu za okolje in prostor pravijo, da bi grapo lahko tudi očistili, zasuli in uredili parkovne površine ter odkupili tretjino zemljišča, ki je v zasebni lasti. “Vendar občina denarja za to nima. Ob tem pa bi bilo po zakonodaji te posege kot dodatni komunalni prispevek treba zaračunati objektom na tem območju. Tega občina ne želi naprtiti nikomur, zato je poiskala drugo možnost, javno-zasebno partnerstvo. Lastnik tretjine zemljišča je investitor v gradnjo,” nizajo v občinskem uradu.

Načrtovana pozidanost bo manjša kot v večini prostorskih aktov. Višina objekta bo prilagojena sosednjim. Zelene površine bodo namenjene širšemu območju, pešpoti in prometna ureditev bodo omogočale varnost vsem uporabnikom, podzemna parkirna mesta bodo tudi za okoliške prebivalce. Prostorski akt nekateri sosedje podpirajo. “Ker občina pri širitvi poselitve ne more in ne želi posegati na kmetijska zemljišča, mora izkoristiti degradirane površine znotraj naselij. Sedanje neurejene površine v grapi ne omogočajo kakovostne rabe,” sklene predstojnica okoljskega urada Manca Plazar Mlakar.

“Povabljeni smo k županu na pogovor. Takrat bomo še enkrat predstavili svoje argumente in prisluhnili njihovim. Vztrajamo pri nasprotovanju gradnji v hudourniški grapi, da bi ohranili zeleno površino in ker so nas strokovnjaki opozorili, da je hudournik po vsej verjetnost težko ukrotljiv. Ne prepriča nas argument občine, da bodo stanovanja po nižjih cenah za mlade družine. Več kot 8000 stanovanj, ki jih omenjamo, je podatek statističnega urada in pomeni, da je v občini toliko stanovanj, ne pa, da so občinska,” je odločna Livija Sikur Zorman iz CI.

LEA KALC FURLANIČ


Najbolj brano