Mladi svetujejo, kakšno pot naj ubere Idrija

Leto dni so štirje podiplomski študenti za Klub idrijskih študentov analizirali položaj mladih v občini, izsledke strnili v brošuro in ji dodali še predloge in priložnosti.

Matevž Straus
Matevž Straus  

IDRIJA> Projekta To bo Idrija - mladinska strategija so se s podporo evropske agencije Mladi v akciji za Klub idrijskih študentov lotili štirje mladi sociologi in kulturolog. Podiplomski študent Matevž Straus ga je pred dnevi predstavil.

Analiza, ki temelji na anketi 362 mladih od 15. do 28. leta in pogovorih, kaže, da se v občini izobražuje 75 odstotkov mladih in skoraj vsi (95 odstotkov) želijo doseči višješolsko izobrazbo. Polovica študentov je lani delala prek napotnice, 444 mladih ima štipendije, ki segajo od 163 do 365 evrov. 70 odstotkov naj bi jih mesečno razpolagalo z manj kot 500 evri. V polno zaposleni občini jih ni strah brezposelnosti, a jih je tretjina prepričana, da za njihov profil nimajo možnosti zaposlitve. Kar 58 odstotkov bi se jih bilo za boljšo zaposlitev pripravljeno seliti znotraj Slovenije, dobra petina pa v tujino.

Težava? Premalo stanovanj!

Le 4,9 odstotkov anketiranih je zadovoljnih z zabavo v domačem kraju in kar 45 odstotkov jih je športno dejavnih manj kot enkrat na teden.

Velik pomen pri vstopanju v svet odraslih so pripisali informiranju in ocenili, da jim v občini to ni prilagojeno. Ker se jih kar 80 odstotkov o dogajanju informira prek socialnih omrežij, 55 odstotkov prek prijateljev in 42 odstotkov prek lokalnih medijev in ključnih informacij pogosto ne dobijo, menijo da je občina na tem področju premalo dejavna in sodobna. Kar 60 odstotkov jih je prepričanih, da občinska oblast problemom mladih ne namenja dovolj pozornosti, 45 odstotkov pa, da je njihov vpliv na spremembe v občini majhen ali zelo majhen.

Največji problem ostajajo stanovanja, za katera jih le 6,5 odstotkov meni, da so zadovoljivo dostopna, ker jih je premalo in so predraga.

Poudarili so pomen MC in hostla

Nabor 20 predlogov in priložnosti usmerja pet zastavonoš. Na prvo mesto postavljajo oblikovanje fonda manjših, cenejših prehodnih stanovanj za mlade in stanovanjske zadruge za upravljanje z zasebnimi najemniškimi stanovanji po meri najbolj ranljivih družbenih skupin.

Občina naj z gospodarstvom oblikuje sklad za podjetništvo in turizem in iz njega financira inovativne pobude mladih ter jim namenja spodbude za študijske izmenjave.

Pomembno vlogo pripisujejo vzpostavitvi mladinskega centra in hostla v bivšem dijaškem domu. Idrijo prej kot mesto dediščine vidijo kot kolesarsko in downhill destinacijo, ki jo je nujno opremiti z ustrezno infrastrukturo.

Predlagajo še tutorski sistem za mladinske organizacije. Gre za pomoč in kritično spremljanje dela mladih s strani bolj izkušenih in pomoč starejših pri iskanju partnerjev in zbiranju podpore za projekte.

“Z analizo imamo mladi boljša izhodišča. Naša slika občine Idrija ni pesimistična Videli smo probleme, slabosti in ovire, pa tudi energijo in priložnosti. Naša želja je, da te priložnosti zgrabimo. Ne jutri , ampak danes. Vsi!” je sklenil Straus.

SAŠA DRAGOŠ


Najbolj brano