Koprska občina bo lahko prodajala ankaranske parcele

Vrhovno sodišče je razveljavilo sklep upravnega sodišča, ki je z začasno odredbo Mestni občini Koper prepovedalo prodajo nepremičnin na območju Krajevne skupnosti Ankaran. Ta odločitev po mnenju koprske občine pomeni, da v tem trenutku ni nobenih pravnih ovir, zaradi katerih ne bi prosto razpolagala tudi z nepremičninami na območju Ankarana.

 Foto: Ilona Dolenc
Foto: Ilona Dolenc

LJUBLJANA> Predsednik krajevne skupnosti Ankaran Gregor Strmčnik to zanika in pravi, da bodo vsako nadaljnja dražbo ankaranskih parcel izpodbijali.

Upravno sodišče je 10. avgusta izdalo začasno odredbo, na podlagi katere je morala Mestna občina Koper (MOK) nepremičnine na območju Krajevne skupnosti Ankaran izvzeti iz dan pozneje izvedene javne dražbe. Upravno sodišče je upoštevalo odločbo ustavnega sodišča, s katero je bila ustanovljena občina Ankaran. Pri tem so zapisali, da se premoženje občine, ki se razdeli na dve ali več novih občin, razdeli sporazumno. Z morebitno prodajo teh nepremičnin pa bi po presoji upravnega sodišča tožniku, svetu krajevne skupnosti Ankaran, “nastala težko popravljiva škoda”.

MOK: Ni več pravnih ovir

MOK se je na izdajo začasne odredbe pritožila in se v pritožbi sklicevala na bistvene kršitve določb postopka, na napačno uporabo materialnega prava in na nepopolno in zmotno ugotovljeno dejansko stanje. Prek odvetnikov je občina navajala, da ne gre za spor o razdelitvi premoženja med obstoječo in novonastalo občino in trdila, da je sklep župana o objavi razpisa javne dražbe zakonit, s katerim občina razpolaga s svojim premoženjem.

Vrhovno sodišče je pritožbi ugodilo ter razveljavilo sklep upravnega sodišča, so sporočili iz MOK. Ta odločitev po mnenju koprske občine pomeni, da v tem trenutku ni nobenih pravnih ovir, zaradi katerih MOK ne bi prosto razpolagala tudi z nepremičninami na območju Krajevne skupnosti Ankaran.

Predsednik krajevne skupnosti Ankaran in pobudnik za ustanovitev ankaranske občine Gregor Strmčnik je opozoril, da vrhovno sodišče ni odredilo, da lahko koprska občina sedaj prosto razpolaga s premoženjem občine Ankaran v konstituiranju, pač pa je zgolj odpravilo začasno zadržanje dražbe nepremičnin, ker dogodek ni več aktualen in zadržanje nima več nobenega smisla.

Vrhovno sodišče je le vrnilo zadevo v ponovno razsojanje

“Zagotovo v teh pravdnih postopkih ni ne zmagovalca ne poraženca,” je še ocenil Strmčnik. Kot je dodal, je vrhovno sodišče le vrnilo v ponovno razsojanje zadevo, ki odpira cel niz pravnih vprašanj, na katera upravno sodišče ni moglo najti vseh odgovorov.

V primeru občine Ankaran gre po njegovem za pravno praznino. Zakonodaja opredeljuje razpolaganje s premoženjem in status nove občine od ustanovitve do začetka njenega delovanja, “v primeru Ankarana pa smo prišli v situacijo, ko je občina ustanovljena, do konstituiranja pa je kar tri leta” in v tem obdobju ni jasno, kako je s pravico upravljanja in razpolaganja z nekdanjim premoženjem Mestne občine Koper, ki se nahaja na območju občine Ankaran, prav tako pa ni jasno, kdo je zastopnik nove občine.

Ankarančani bodo naslednje dražbe izpodbijali

Z vidika Ankarančanov odločitev vrhovnega sodišča ničesar ne spremeni. Tako v primeru novih dražb ankaranskih zemljišč Strmčnik napoveduje, da bodo kot doslej šli v ponovne tožbe in predloge za začasno zadržanje razpolaganja z nepremičninami vse dokler se ne bo pravno definiralo, kdo lahko razpolaga s premoženjem ankaranske občine do trenutka njenega konstituiranja. Strmčnik ocenjuje, da bodo na koncu s temi in bodočimi pravdnimi primeri s področja razpolaganja s premoženjem končali na ustavnem sodišču.

STA


Najbolj brano