Nekaj upanja za dogovor o Gočah

Po sestanku predstavnikov Občine Vipava in KS Goče s predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS in ministrstva za kulturo dogovor o gradnji igrišča in o prihodnjem statusu Goč še ni veliko bliže, a vrata so še odprta.

Ivan Princes Foto: Leo Caharija
Ivan Princes Foto: Leo Caharija

VIPAVA> Vipavski župan Ivan Princes, drugi predstavniki Občine Vipava ter predstavniki KS Goče so se pred dnevi v Vipavi s predstavniki zavoda za varstvo kulturne dediščine in ministrstva za kulturo pogovarjali o aktualni tematiki na Gočah. Gre za dolgoletno željo domačinov, da bi v vasi uredili večnamensko igrišče ter parkirišče, za katerega pa nimajo soglasja ZVKD, saj leži izbrana lokacija v območju kulturnega spomenika. Ker na Gočah v statusu kulturnega spomenika povečini ne vidijo priložnosti za razvoj, ampak prej oviro, so v nedavni anketi večinsko podprli predlog za ukinitev statusa naselbinskega kulturnega spomenika, na njihovo stran pa je stopila tudi Občina Vipava.

Kot smo izvedeli, četrtkov sestanek ni pripeljal do dogovora, a vrata še niso popolnoma zaprta. Ob jasnem stališču ZVKD, da je trenutno izbrana lokacija pod pokopališčem neprimerna, so predstavniki stroke Vipavcem predlagali novo lokacijo. “Prevzel sem nalogo, da v 14 dneh ugotovim, kdo so lastniki parcel na predlagani lokaciji in ali so pripravljeni parcele prodati občini oziroma zamenjati za parcelo, ki je v občinski lasti. Če bomo z lastniki dosegli ustrezen dogovor, potem je nova lokacija sprejemljiva tudi za nas. Drugače bomo verjetno šli v postopek za izločitev Goč iz statusa kulturnega spomenika,” je po sestanku pojasnil župan Princes. Kot je dodal, je predlog stroke, da bi občina za Goče izdelala občinski podrobni prostorski načrt ter v njem predvidela strategijo razvoja kraja za nekaj let naprej, nesprejemljiv. “To bi nam vzelo veliko časa in denarja in nikjer ne piše, da bi bili z njim kaj bliže gradnji igrišča.” je še dodal župan. AT


Najbolj brano